Landbruksplan med høringsbrev
Landbruk i Alstahaug

Innspill og merknader sendes Alstahaug kommune, landbruks- og miljøenhet innen 17.11.2020.

Benytt enten epost: Hans Løvmo eller post: Alstahaug Kommune v/landbruks- og miljøvernsjef Hans Løvmo, Rådhuset, Strandgata 52, 8805 Sandnessjøen

Innspill og merknader må framsettes skriftlig innen 17.11.2020 og sendes Alstahaug kommune v/landbruks- og miljøvernsjef Hans Løvmo,, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen.