Last ned Heltidserklæring for Alstahaug kommune

Veksten i behov for helsetjenester er i ferd med å overgå muligheten for å utdanne og rekruttere personell. Dette kombinert med stort kontrollspenn, utstrakt deltidskultur og stor variasjon i kompetansenivå hos medarbeidere gjør det utfordrende å leve opp til de forventninger som ligger i lederrollen.

For at dette skal være mulig, og med bakgrunn i rekrutterings- og kompetanseplanen, ønsket man å sette fokus på den fagkompetansen kommunen allerede har og hvordan den brukes. Det er derfor gjort dypdykk over konsekvensene av dagens drift, for å kunne identifisere nye mulighetsrom. Ved hjelp av en web- modell som mates med informasjon som bemanningsplaner, faktisk bemanning, budsjett og regnskap, har man sett på mulige effektivitetstap, turnover i stillinger og helt ned på turnover i enkeltvakter. Dette har gitt verdifull styringsdata, som igjen nå kan brukes til å «simulere» tenkte arbeidstidsordninger og hvilke konsekvenser dette evt. vil få.

I forbindelse med dette arbeidet har representanter fra administrasjonen, vernetjenesten og fagforeningene sammen utarbeidet en erklæring som forplikter til å jobbe for å bygge en heltidskultur i helse og omsorgstjenesten i Alstahaug kommune.

Arbeidet og erklæringen har allerede ført til en økt andel hele stillinger, og arbeidet vil fortsette i 2019

Gruppa som har arbeidet frem heltidserklæringen er:

  • Marte Solfjeld Pettersen: Prosjektleder
  • Kirsten Toft: Kommunalsjef
  • Truls Helge Didriksen: Enhetsleder TFF
  • Tania Walen: Enhetsleder pleie og omsorg
  • Vigdis Karlsen: Hovedverneombud
  • Ann- Helen Salamonsen: Hovedtillitsvalgt fagforbundet
  • Vanja R. Pettersen: Hovedtillitsvalgt NSF
  • Trine Håjen: HR- sjef