Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn og unge fra 0-20 år, samt deres foresatte. Tilbudet innbefatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer blant annet flere typer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov.

I Alstahaug er Helsestasjonen er lokalisert til helsesenteret.

Telefonnummeret til resepsjonen er 750 75 140 Telefon tid 08:30 - 10:30 og 12:30 - 14:30

Ledende helsesøster er Bjørg Ireen Fønnebø