Krav til stillingene som brannkonstabel:

 • Pliktmessig bæring av nødnetterminal.
 • Deltakelse i beredskapen, samt dokumentert avklaring om dette fra hovedarbeidsgiver.
 • Forplikte seg til å gjennomføre intern og ekstern utdanning som brannvesenet finner nødvendig, blant annet utdanning v/Norges Brannskole.
 • Bosted og arbeidssted i umiddelbar nærhet til brannstasjonen.
 • Fysisk og psykisk skikket for slik tjeneste.
 • Helsekontroll. Fysisk test for søkere i Sandnessjøen og Leirfjord må bestås før en blir ansatt.
 • De som tilsettes må på anmodning kunne fremlegge politiattest, jfr. Brannlovens § 8. 

Ønskede kvalifikasjoner til stilling som brannkonstabel:

 • Førerkort kl. B/BE og evt. å være villig til å utvide til Kl. C
 • Ha eller være villig til i å ta kompetansebevis utrykningskjøring – kode 160.
 • Interesse for å holde seg i fysisk god form.
 • Bosted og arbeidssted i umiddelbar nærhet til brannstasjonen.
 • Fysisk og psykisk skikket for slik tjeneste.
 • De som tilsettes må på anmodning kunne fremlegge politiattest, jfr. Brannlovens § 8. 

Lønn i.h.h.t. tariff og fastsatt avtale ved utrykninger og øvelser, samt særlig godtgjørelse for pliktmessig bæring av nødnetterminal.

Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju og eventuelt fysisk test.

Krav til stillingene som feier:

 • Fagbrev som feier
 • Førerkort kl. B

Lønn i.h.h.t. tariff.

Nærmere spørsmål kan rettes til brannsjef Nils-Johan Nilsen mob. 906 42 572.  Du kan også ta kontakt med utrykningsleder i Leirfjord Vegard Karlsen mob. 416 53 765 eller utrykningsleder i Dønna Jan Erik Pedersen mob. 970 39 605.

Kortfattet søknad med CV og personlig referanser legges inn elektronisk på: https://visma.hald-ikt.no/recruitment/opening?1

Søknadsfrist 01.08.2019