Er du ansatt i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner, og har behov for barnepass for barnehagebarn eller skolebarn i småskolen? Så langt det er mulig må du forsøke å finne en løsning for at barnet kan være hjemme. Hvis familien er i en sånn situasjon at dette ikke lar seg løse, må dette meldes til egen arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som melder kommunen om omsorgsbehov. Omsorgsbehov meldes til oppvekst på telefonnummer 90 28 58 32.

Se oppdatert oversikt over hvilke yrkesgrupper som anses som samfunnskritiske på regjeringen sine sider (Oppdatert 20.03.2020)

Dette gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
 • Virksomhet og sysselsetting på norsk sokkel