Av andre tiltak nevnes:

 • All utleie og bruk av Sandnessjøen menighetssenter, foruten nødvendig stab på Kirkekontoret, er avlyst til over påske.
 • Det samme gjelder alle trosopplæringstiltak som krever fysisk oppmøte
 • Konfirmantgudstjenester er utsatt til høsten
 • Ved bruk av kirkebyggene er det satt inn økt fokus på renhold mellom utføring av tjenestene

Begravelser

 • Pårørende bestemmer selv hvem som inviteres  til seremonien i kirken
 • Nærmeste pårørende sitter på første benk - pårørende fra samme husstand kan sitte sammen
 • Øvrige pårørende og andre skal sitte spredt
 • Gravferdshandlingen gjennomføres i kirken som før
 • Ved seremoni på gravplassen er det ikke begrensning på antall personer, men alle oppfordres til å holde minimum 1 meters avstand

Dåpsgudstjeneste

 • Det holdes dåpsgudstjeneste ved behov, men vi oppfordrer til å utsette dåpen
 • Ved mer enn en dåp pr dag skal det være en time mellom hver dåp. Dette på grunn av nødvendig renhold av benker og andre overflater før neste familie ankommer

Vigsler

 • Avtalte vigsler gjennomføres som avtalt, men krav om antall personer i kirken må overholdes
 • Det kan avtales nytt tidspunkt for vigsel om ønskelig

Kirken på nett

 • Kantor har undervisning av orgelever og øving med jentekor på nett
 • Det legges ut videosnutter fra kirker i Alstahaug og Leirfjord på facebook-siden "Menighetene for Alstahaug, Leirfjord og Tjøtta"

I løpet av uke 14 vil det bli tatt ny vurdering av situasjonen vedrørende videre iverksetting/endring av tiltakene

Hvis noen er utrygge og redde og føler behov for å snakke med en prest, kan du ringe på tlf 75 07 57 20, og du vil bli videreformidlet til tjenestegjørende prest.