Tiltakene fra helsedirektoratet kan leses her:https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/forsterker-tiltakene-for-a-bremse-smittespredning

Områdene som er definerte som områder med vedvarende smitte oppdateres fortløpende. Folkehelseinstituttet har oversikt over disse områdene her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

I Nordland har det den siste uken vært vinterferie i skolen. Personer som har vært på ferie i områder med vedvarende smitte kan ha blitt smittet av koronaviruset. Det er derfor viktig at disse ikke møter på jobb/skole i morgen for å hindre videre smitte. 

Områder med vedvarende smitte er under kontinuerlig vurdering. Ved en eventuell utvidelse til å gjelde andre land vil tiltaket med karantene ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at personer som har vært på ferie i andre deler av Europa, og kommet hjem nå, kan bli bedt om å gå i karantene på et senere tidspunkt.