Høringsfrist: 17.april 2019.

Eventuelle merknader til planen sendes til post@alstahaug.kommune.no  eller Alstahaug kommune, postboks 1006, 8805 Sandnessjøen. Høringsuttalelsen merkes med plannavn: Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2022.

Dokumenter i saken:

Forslag til plan for habilitering og rehabilitering i ALstahaug kommune 2019-2022 PDF document ODT document

Hensikt med planen

Planen skal være et praktisk arbeidsverktøy for å videreutvikle og forbedre habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Alstahaug kommune