Eventuelle merknader til planprogrammet sendes til post@alstahaug.kommune.no  eller Alstahaug kommune, postboks 1006, 8805 Sandnessjøen. Høringsuttalelsen merkes med plannavn og saksnr:

  • Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023
  • Saksnr: 18/81

Dokumenter i saken:

 

 

Hensikt med planen

Kulturdepartementet stiller krav om at områder og anlegg det søkes spillemidler til må være prioritert i en vedtatt kommunal plan for å kunne søke om spillemidler.

 

Bilder til bruk i planen

I planen trenger vi bilder av fine naturopplevelser i Alstahaug kommune og av barn/voksne i aktivitet. Dersom du har bilder du tenker kan passe inn i denne planen, så send gjerne dette til folkehelsekoordinator på e-post: ingunn.stemland@alstahaug.kommune.no . Dersom det er folk på bildet så husk å forsikre deg om at disse samtykker til at bildet publiseres i planen.