Råd ved besøk hos pasienter/beboere uten covid-19.               

 

 

Besøkende må ta kontakt med ansatte i Åsheim terrasse på forhånd for avtale (minst 15 minutter før)

Avklar besøkstid med de ansatte

Tiltak:

Det bør være en ansatt som tar imot de besøkende ved ankomst og det bør vurderes om den ansatte er tilstede under hele besøket, for å sikre at alle:

 • utfører håndhygiene når de går inn i institusjonen/omsorgsboligen.
 • holde minst1 meters avstand til beboere/pasienter og ansatte i institusjonen/omsorgsboligen.
 • Går direkte til og fra besøksrommet/leiligheten, og ikke opphold deg i fellesarealer med mindre det på forhånd er avklart med de ansatte!
 • Begrenset besøkstid ca 15 min.
 • Utfør håndhygiene når de forlater bygget

Ansvar:

 

Ledere

Ansatte

Besøkende må gjennom en sjekkliste for klarering

Besøkene skal klareres på forhånd av hensyn til eventuelle risikofaktorer eller symptomer for Covid-19.

Har hatt/ eller har symptomer:

 • infeksiøse luftveissykdommer
 • forkjølelse
 • feber
 • tørrhoste relatert til forkjølelse,
 • tung pust
 • hodepine, svimmelhet, frostanfall
 • sår hals, rennende nese, uvelhet, ev. diaré.

Ledere

Ansatte

Besøkstid

Tidsrom for besøk: daglig mellom kl 17.00-19.00, og skal avtales med ansatte på vakt!

Dersom pasienten/beboer ikke er mobil, bør det legges til rette for besøk i beboerens rom. Pårørende skal da gå direkte til og fra pasientens/beboerens rom og ikke oppholde seg i fellesarealet, samt holde minst 1 meters avstand til beboeren inne på rommet.

Ansatte

 

Etter hvert besøk bør kontaktpunkter som dørhåndtak, heis o.l. rengjøres med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.

Ansatte