I Alstahaug kommune kan du forhåndsstemme her: 

Kulturbadet:

Uke 33 og 34:
mandag 12.8 til og med fredag 23.8 kl. 10.00 – 14.00

Uke 35 og 36:
mandag 26.8 til og med fredag 6.9 kl. 12.00 – 17.00

Mindland grendehus

Uke 35 : 29. august kl 12.00 - 16.00

Austbø skole

Uke 36: 2. september kl 12.00 - 15.00

Alstahaug sykehjem og
Åsheim Terrasse:    

Uke 35: tirsdag 27.8 kl. 12.00 – 15.00

Sandnessjøen sykehus:     

Uke 36: onsdag 4.9 kl. 10.00 – 13.00

Tidligstemming

Ordningen er ment for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Ordningen gjelder alle velgere. Perioden for tidligstemming er 1. juli - fredag 9. august, og en bør, så langt det lar seg gjøre, ta hensyn til velgers ønske med hensyn til tidspunkt for stemmegivning.

I Alstahaug kan du tidligstemme her:

Rådhuset:

Uke 27, 28 29, 30 31, og 32:
mandag 1.7 til og med fredag 9.8 kl 08.00-15.00 etter avtale.

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes mottak av forhåndsstemmer, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Frist for å søke om ambulerende stemmegivning er tirsdag 3.9 kl 14.00. Send epost til post@alstahaug.kommune.no eller ring 75075005.
 

Ikke mulig å stemme flere ganger

I Norge er det ikke mulig å stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Finn ditt nærmeste valglokale på valglokaler.no

Ved valg i Norge er det kommunen som tar imot forhåndsstemmer. De fastsetter også hvor stemmelokalene skal være og åpningstidene på disse. Åpningstider og antall stemmelokaler varierer derfor fra kommune til kommune i forhåndsstemmeperioden. Alle kommuner er lovpålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.

På valglokaler.no kan du finne alle allment tilgjengelige valglokaler i forhåndsstemmeperioden.   

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men ta med legitimasjon.

Forhåndsstemming i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en generell stemmeseddel i valglokalet. På generelle stemmesedler er det bare påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen og valgkortet (hvis du har det med) blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen din blir så sendt til din hjemkommune for opptelling.

Har du spørsmål som gjelder forhåndsstemming, tidligstemming eller ambulerende stemmegivning kan du kontakte formannskapssekretær Kristin Vangen, tlf 75075005.