I Alstahaug kommune kan du forhåndsstemme her: 

Kulturbadet:

Uke 32 og 33
Tirsdag 10.august til og med fredag 20.august kl. 10.00 – 16.00

Uke 34, 35  og 36:
mandag 23.august til og med fredag 10.september 

Mandager, onsdager og fredager kl. 10.00 - 16.00. 

Tirsdager og torsdager kl 10.00 - 1900

Mindland grendehus

Uke 35 : Torsdag 2. september kl 12.00 - 16.00

Austbø skole

Uke 35:  Fredag 3. september kl 15.00 - 18.00

Alstahaug sykehjem og
Åsheim Terrasse:    

Uke 35: Onsdag  1. september kl. 12.00 - 15.00

Sandnessjøen sykehus:     

Uke 36: Torsdag 9. september kl. 12:00 - 1500

Tidligstemming

Ordningen er ment for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Ordningen gjelder alle velgere.
Perioden for tidligstemming er 1. juli - mandag 9. august, og en bør, så langt det lar seg gjøre, ta hensyn til velgers ønske med hensyn til tidspunkt for stemmegivning.

I Alstahaug kan du tidligstemme her:

Rådhuset:

Uke 26 - 32:
mandag 1.juli til og med  mandag 9.august kl 09.00-15.00 etter avtale.

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes mottak av forhåndsstemmer eller på valgtinget,  kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Frist for å søke om ambulerende stemmegivning er fredag 10.9 kl 10.00. Send epost til post@alstahaug.kommune.no eller ring 7507 5006 eller 992 32 701.
 

Ved et ev. lokalt utbrudd av Covid-19 kan velgere som må være i isolasjon søke om å få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknadsfristen for dette er mandag 13. september kl. 10.00. Send e-post til post@alstahaug.kommune.no eller ring 7507 5006 eller 992 32 701.

Ikke mulig å stemme flere ganger

I Norge er det ikke mulig å stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Finn ditt nærmeste valglokale på valglokaler.no

Ved valg i Norge er det kommunen som tar imot forhåndsstemmer. De fastsetter også hvor stemmelokalene skal være og åpningstidene på disse. Åpningstider og antall stemmelokaler varierer derfor fra kommune til kommune i forhåndsstemmeperioden. Alle kommuner er lovpålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.

På valglokaler.no kan du finne alle allment tilgjengelige valglokaler i forhåndsstemmeperioden.   

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men ta med legitimasjon.

Forhåndsstemming i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i et annet fylke enn hjemfylket ditt, får du utdelt en generell stemmeseddel i valglokalet. På generelle stemmesedler er det bare påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. 

Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen og valgkortet (hvis du har det med) blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen din blir så sendt til din hjemkommune for opptelling.

Har du spørsmål som gjelder forhåndsstemming, tidligstemming eller ambulerende stemmegivning kan du kontakte valgansvarlig Tone Bruun  på telefon 7507 5006 eller 992 32 701