Så snart det er truffet en beslutning om hvorvidt det i Alstahaug kommune vil være hensiktsmessig med en omfordeling av vaksiner til lærere og barnehagepersonell vil vi informere på disse sidene og i lokal presse. Det har ingen hensikt å kontakte vaksineteamet i kommunen før beslutningen er tatt. 

Status for vaksineringen i Alstahaug

I uke 25 og 26 vaksineres innbyggere som er 50 år eller eldre. Det vil si at vi er startet på gruppe 9 i FHIs prioriteringsliste, som er 45-54 år. Når de fleste i denne aldersgruppen har fått tilbud om vaksine åpner vi for egenbestilling for gruppe 10, det vil si innbyggere mellom 18-24 år, samt 40-44 år. Deretter kan innbyggere i alderen 25-39 år (gruppe 11) bestille time til vaksinering. Informasjon om ledige timer legges ut ukentlig og vi oppfordrer alle til å følge med på når det åpnes for timebestilling deres aldersgruppe.

Vaksineteamet i Alstahaug