Det kan gjøres unntak hvis en person i husstanden er i isolasjon, og bruk av hytten er nødvendig for at helsepersonell eller annet samfunnskritisk personell skal unngå å bli satt i karantene.

Nødvendig tilsyn eller vedlikehold er også tillatt.

Les hele forskriften på Lovdata.no