https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/

​Det innebærer at Alstahaug kommune vil teste følgende personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpusthet:

  • pasienter med behov for innleggelse
  • pasienter/beboere i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  • ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  • personer over 65 år, eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom
  • personer i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19
  • personer i karantene etter reise
  • ansatte, barn eller elever i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
  • personer der lege mistenker har covid-19
  • personer som har vært på reise til høyendemisk område

Symptomer er fortsatt en forutsetning for å bli testet. Det er fastlegen som vurderer om personer skal få tilbud om å teste seg.