Alle elever skal ha daglig kontakt med skolen. Dette innebærer at elevens lærere organiserer seg slik at alle elever har en daglig og hensiktsmessig kontakt/dialog.

  • Barn som ikke kobler seg på nett, skal kontaktes pr telefon av lærer (daglig).
  • Felles fast struktur på dagen fra 5. trinn;
    • Felles oppstart for klassene kl 8.30.
    • Felles avslutning av dagen avtales for den enkelte skole.
    • Fra 5.trinn må klassen samles i videomøte minst 2 ganger for uka. For 1-4.trinn prøver lærerne ut ulike måter for å samle klassen.
    • For 1. og  2.trinn kan dialogen gå mellom lærer og foresatte.

Kjernefagene har høyest prioritet. Øvrige fag ivaretas så langt mulig.

Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Det er anbefalt at lærerne begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt så snart det lar seg gjøre.

Elever som er syke skal melde i fra om dette på vanlig måte.