Organisasjoner oppfordres til å foreslå representanter.
Forslag sendes post@alstahaug.kommune.no innen 1. oktober 2019.