Organisasjoner oppfordres til å foreslå representanter.
Forslag sendes post@alstahaug.kommune.no innen1. november 2019.