Fastlege

Alstahaug kommune har avtale med åtte fastleger med ulik listelengde. I tillegg har kommunen to 100 % stillinger som LIS1/turnuslege.

1. januar 2022 pensjonerte fastelege Torbjørn Uhre seg. Fra 1. januar til 28. februar vil LIS1-legene Tord Hanssen Øverås og Shamaila Amjad primært ha ansvar for pasientene på hans fastlegeliste. Fra 1. mars 2022 overtar lege Tord Hanssen Øverås ansvaret videre for hele fastlegelisten.
 

Åpningstider

Fra 1. januar 2022 er Sandnessjøen legekontors åpningstider følgende:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 8.00-15.30.
Torsdag: 8.00-14.30.

Åpningstider for legekontorets telefon:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 8.30-12.00, kl. 13.00-15.15.
Torsdag: kl. 8.30-12.00, kl. 13.00-14.30.

Åpningstidene gjelder hele året, med unntak av helligdager.