• Lørdagsproduksjon på sommer opphører.
  • Anløp av Grytåga og Husvika innstilles mandag tom torsdag.
  • Omgjøring fra fastanløp til signalanløp på enkelte mellomsteder, i tillegg til sløyfing av anløp på noen mellomsteder.

Last ned ruteplan for mer detaljert informasjon.