En av hovedoppgavene for elevrådet er å arbeide for skolemiljøet. Opplæringsloven fastslår at elevrådet skal trekkes med så tidlig som mulig i planlegging og gjennomførong av saker som er av betydning for skolemiljøet.

Elevrådet ved Bjarnetjønna skole består av elever fra 4.- 7.klasse.
Styret i elevrådet for skoleåret 2014-2015:
-  Lisa Bauer, leder
-  Synne Sandstrak, nestleder
-  Eline Lie, sekretær

Kontaktlærer til elevrådet : Kirsten Bjørnvold