På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 01. mars.  Listen legges ut på kommunens hjemmeside og på Kulturbadet.

Samtidig med at eiendomsskattelisten blir gjort tilgjengelig vil skatteseddel med takstgrunnlag og skattebeløp bli sendt den enkelte skatteyter.

Klagefristen er 6 uker fra lista blir lagt ut.  Det kan klages på eiendomsskattevedtaket hvert år, såfremt det ikke er klaget med samme begrunnelse tidligere år.

Frist for å klage på eiendomsskattetaksten er 11. april 2023.

Skatteliste til offentlig ettersyn​
 

Klagemulighet

Eventuell klage sendes skriftlig innen 11. april 2023.

Postadresse Alstahaug kommune, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen

epost: post@alstahaug.kommune.no

Last opp og send som sikker digital post til kommunen