På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2020, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 28 februar.  Listen legges ut på kommunens hjemmeside og på rådhuset.

Samtidig med at eiendomsskattelisten blir gjort tilgjengelig vil skatteseddel med takstgrunnlag og skattebeløp bli sendt den enkelte skatteyter.

Klagefristen er 6 uker fra lista blir lagt ut.  Det kan klages på eiendomsskattevedtaket hvert år, såfremt det ikke er klaget med samme begrunnelse tidligere år.

Frist for å klage på eiendomsskattetaksten er 14. april 2020.

Skatteliste til offentlig ettersyn
​Skatteliste - Fritak

Klagemulighet

Eventuell klage sendes skriftlig innen 14. april 2020.

Postadresse Alstahaug kommune, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen

epost: post@alstahaug.kommune.no

Last opp og send som sikker digital post til kommunen