Matrikkelen inneholder informasjon om fast eiendom, herunder matrikkelenheter (”eiendommer”), adresser, bygninger og boliger/andre bruksenheter.

Se eiendom - informasjon fra matrikkelen