Disse bør ta vaksinen:

Det er anbefalt at alle i risikogruppene vaksinerer seg mot årets influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse, hjerneslag og forverring av mange kroniske grunnsykdommer. Sykehusinnleggelse er nødvendig ved alvorlige komplikasjoner av influensa, og hvert år dør mellom 900 og 2000 mennesker av vanlig sesonginfluensa i Norge. Influensa-utbruddene pleier å starte i slutten av desember og vare ut mars måned. Man bør ta vaksine før utbruddet starter, gjerne i perioden fra oktober til desember. Det tar inntil to uker før vaksinen virker.

På grunn av den fremdeles pågående koronapandemien er det i år sterkt anbefalt at befolkningen i risikogruppen tar imot årets influensavaksine. Helsemyndighetene er bekymret for en kraftigere influensabølge enn normalt, samtidig som det vil være økt risiko med en pågående influensaepidemi i samfunnet samtidig som en eventuell ny bølge med koronavirus i vinter.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.