Før jul ble det satt fokus på fett i avløpsnettet. Nå ønsker man å rette fokuset på dovett. Dovett handler om det man kaster i do og det man ikke skal kaste i do. Bæsj, tiss og dopapir er det eneste som skal kastes i do. Våtservietter, Q-tips, fett er tre av tingene som tetter igjen avløpsrørene våre og lager problemer.

For mer info, sjekk ut: dovett.no 

Bildet viser noe av avfallet som ble funnet etter tømming av en kommunal slamavskiller. Det hvite papiret er våtservietter som ikke løser seg opp. Det ble også funnet Q-tips, bleier, tannpirkere, klær, andre plastartikler og mer. Driftsproblemene som oppstår, medfører ofte at avløpet går i overløp. Dvs. at urenset avløpsvann havner i nærmeste resipient, som kan være en bekk, elv eller i havet.

God sommer!

Med vennlig hilsen fra vann- og avløpsetaten i Alstahaug kommune