• Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding (selvangivelse). For barnehageåret 2019-2020 blir det skattemelding for 2018. Skattemeldingene for 2018 skal være tilgjengelig elektronisk 4.april 2019. 
  • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile dine faktiske skattepliktige inntekter. Har du skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte skattemeldingen er du pliktig til å opplyse om dette.
  • Kan du ikke legge frem skattemelding, eller ved vesentlig og varig inntektsnedgang, må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de to siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV. Det beste alternativet er mine inntekter og arbeidsforhold som hentes fra altinn.
  • Det må fremkomme på all dokumentasjon hvem inntekten gjelder.