Paula Nyrud (Herøy) - Fantastisk mor og bestemor som er en bauta i hverdagen for sine nærmeste og for lokalmiljøet.

Linda Kristin Gaupen (Alstahaug) – Fembarnsmor, hverdagshelt og "sjonglør" som alltid har full kontroll på dugnadslistene, og alltid plass til en ekstra ved middagsbordet.

Annie Jenssen (Alstahaug) – Fantastisk medmenneske og forbilde som gjør en forskjell for andre med sitt engasjement og sin gjennomføringsevne.

Gerd Fagerstad (Alstahaug) – Gjør en aktiv innsats for eldre ensomme (de fleste yngre enn henne selv) og har lang fartstid som aktiv innen styre og stell i det frivillige.

Nina Haraldsø (Alstahaug) – For sitt arbeid med å dokumentere arbeidet til bunadsgeriljaen med sine fotografier og for å dele av seg selv.

Hanne Østerhus Dahle (Alstahaug) – En flott ambassadør for Helgeland som gjør en aktiv innsats for inkludering på alle plan i lokalsamfunnet og betyr mye for spesielt ny-innflyttede, innvandrerkvinner og elevene sine på skolen der hun jobber.

Anne Hansen (Alstahaug) – Initiativtaker og pengeinnsamler som skaper aktivitet og gode stunder for beboerne på Alstahaug sykehjem.

Grete Helene Meisfjord Jørgensen (Leirfjord) – Det beste og mest arbeidssomme mennesket i verden - med åpne armer og åpen gård for de som trenger det.

Dina Larssen (Alstahaug) – Stå-på mamma med et utrolig stort hjerte for alle rundt seg.

Bodil Markvoll (Alstahaug) - Omsorgsfull dame som står på for både mann, barn og barnebarn. 

I tillegg har vi gleden av å presentere de øvrige kandidatene, som ble nominert men ikke fikk Sigrid-billett denne gangen:

 

Åse Albertsen
Anne-Lise Mathisen Aslaksen
Elisabeth Bakkland
Kristin Berntsen
Siw Hege Børgesen
Hilvi Emilsen
Aslaug Helsene Fillingsnes
Line Rønning Føsker
Ingunn Grønmo
Kari Henriksen
Camilla Johansen
Mari-Ann N. Johansen
May Johansen
Marte Vistnes Johnsen
Heidi Klaussen
Anita Klette
Veronica Kveum
Liss Iren Larsen
Sella Mathisen
Stine Meyer 
Sigrid Halsen Myhre
Tonje Myrstad
Jørgen Nilsen
Astrid Uttakleiv Næstby
Vanja Røtvold Pettersen
Tor Kenneth Rostad
John Andre Selnes
Mette Helen Falk Sivertsen
Hilde Skoglund
Rita Rokstad Skogsholm
Roma Stankeviciene
Kirsten Toft
Elin Tømmervik
Hanne B. Wiig
Finn Roar Ørnøy
Rutt Åsvang

Se hvem som vant i fjor