Barn og unge er forskjellige og har ulike behov. Fosterforeldre er også forskjellige, og det er behov for et bredt spekter av familier for å kunne matche behovene til barn og unge, som trenger å flytte i fosterhjem.
 

Det er stort behov for å rekruttere flere fosterhjem. Hvis du ønsker mer informasjon om det å være fosterforelder kan du ta kontakt med Fosterhjemstjenesten i Bodø på telefon 46 61 54 50.

Brosjyre fra Bufetat - Forsterhjemstjenesten i Bodø

Hjemmeside Forsterhjemstjenesten i Bodø