Nå er det åpnet for at du kan søke om bostøtte for desember, januar og februar helt fram til 1. april. Søknadsfristen er utsatt for å gi flere mulighet til å motta bostøtte og strømstøtte i måneder med høye strømpriser.

Hvis du ønsker å søke om bostøtte for desember og/eller januar, må du søke på papir. Søknadsskjema finner du på Husbankens hjemmeside (www.husbanken.no). Søknaden skal du sende til kommunen. For februar kan du søke elektronisk fram til 25. februar.

For mer informasjon eller spørsmål gå inn på www.husbanken.no eller ta direkte kontakt med din kommune (Boligkontoret i Alstahaug kommune).