For det første har oppvekstsenteret et bedre uteområde, og for det andre virker aldersblandede aktiviteter mobiliserende på alle, også de eldste elevene, som er vanskeligere å engasjere enn yngre elever, som har et høyere aktivitetsnivå. Dette gjør også at kjønnsforskjeller blir mindre tydelig, mens vi har et inntrykk av at jentene på ungdomsskolen er noe vanskeligere å engasjere enn guttene.

Rapporten utgjør sluttrapport for et følgeforskningsprosjekt der Nordlandsforskning har studert implementeringen av prosjektet «mer fysisk aktive elever i skolen» på to skoler, Søvik oppvekstsenter og Sandnessjøen ungdomsskole i Alstahaug kommune. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Frisklivssentralen i Alstahaug. Nordlandsforskning besøkte skolene og gjennomførte tre feltbesøk i skoleåret 2015/2016, tre feltbesøk i skoleåret 2016/2017 og et feltbesøk i oktober 2017. Det ble også gjennomført spørreundersøkelser til elever, lærere og foreldre. Isluttrapporten kan du lese mer om funnene fra feltbesøkene, samt en diskusjon og drøfting av funnene. 

"Den viktigste faktoren er hverandre". Sluttrapport fra prosjektet "Mer fysisk aktive elever i skolen" (Annelin Seppola, Nordlandsforskning)

Tirsdag 2. juli hadde forsker Annelin Seppola en kronikk i Klassekampen om funnene fra prosjektet. Sitat fra kronikken:

I vår forskning finner vi grunn til å tro at lek og fysisk aktivitet har best levekår der barn og unge leker sammen i trygge miljø

"Bygdeskoler gir bedre helse" - Les kronikken her