Veiledende arealprogram

Administrasjon
Merkantil   10 kvm
Kontorer 8 stk a’ ca 12 kvm 96 kvm
Behandlignsrom 3 stk a’ ca 15 kvm 45 kvm
Lager etc.   15 kvm
Rom til printer etc.  

5 kvm

Sum   171 kvm

 

Annet

Renholdssentral 15 kvm
Toaletter og garderobe til ansatte og besøkende 20 kvm
Sum  35 kvm

 

Møterom etc.
Møterom  30 kvm
Venterom/mottak 20 kvm
Kantine/kjøkken 40 kvm
Sum

90 kvm

 

Treningsrom
Sal 1 (11 tredemøller, 6 spinningssykler mm) 70 kvm
Sal 2  (div treningsutstyr inkl 2 gangbaner a’ 4,5 meter) 60 kvm
Sum   130 kvm

Det forutsettes at lokalet er godkjent for ovennevnte bruk (kontorer og treningsrom), og at lokalene har universell utforming. Det er et krav for å inngå kontrakt at det foreligger brukstillatelse for ovennevnte bruk. Det må også legges tilstrekkelig med data og el-kurser iht gjeldende regelverk. (også for installasjoner slik som tredemøller etc.)

Lokalene bør være sentrumsnære, med tilgang til publikums- parkeringsplasser.

Aktuell leieperiode er 3 år med mulighet for forlengelse 1+1 år.

Tilbudet må inneholde kvadratmeterpris på hoved- og fellesarealer. Renhold skal inngå som opsjon.

Det legges opp til befaring og dialog med tilbyderne etter tilbudsåpning.

Vurderingskriterier
Pris 70 %
Klima og Miljø 20 %
Innflyttingstidspunkt 10 %

Kommunen forbeholder seg retten til å forkaste tilbud dersom de økonomiske rammer overstiges eller at andre av ovennevnte krav/betingelser fravikes vesentlig.