Først ut er elever i 8., 9., og 10. klasse. Informasjon om vaksinering og samtykkeskjema vil bli sendt med eleven hjem fra skolen.

Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen er det alikevel riktig å tilby vaksine, slik at denne gruppen kan være bedre beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.

Denne aldersgruppen vil motta vaksine fra Pfizer, som er godkjent fra 12 år og oppover. I Alstahaug vil årskullene 2006, 2007 og 2008 tilbys vaksine i første omgang.

Vaksinasjonen vil bestå av én dose. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon, og én dose vil gi god beskyttelse mot alvorlig sykdom og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper.

Samtykke fra foreldre

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved delt foreldreansvar. Samtykkeskjema vil bli sendt ut av skolen.

Barn og unge som har gjennomgått covid-19 infeksjon bør ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon og spesielt mer alvorlig forløp.

Her kan du lese mer om Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksinering av aldersgruppen 12-15 år: https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-om-vaksinasjon-av-ungdom-1215-ar/