De nasjonale rådene som gjelder kan leses på Regjeringens hjemmeside.

Du kan bestille koronatest ved å ta kontakt med koronatelefonen 909 63 109 eller ved å benytte vårt elektroniske bestillingsskjema.

Ha lav terskel for å ta kontakt for testing, også selv om du har milde symptomer.