Om søkeprosessen

Byggesaker kan være tiltak som:

  • Behandles etter søknad
  • Er fritatt for søknad

Søknader kan behandles som:

  • Enkle tiltak
  • Ett trinns søknad
  • Rammesøknad og igangsettingssøknad

Noen gode råd:  

  • Søk profesjonell hjelp til planlegging og søknad (arkitekt, byggmester e l)!
  • Ta kontakt med naboer og andre berørte tidligst mulig i planleggingen!
  • Du kan be om  forhåndskonferanse med en saksbehandler før du sender inn søknad eller melding! Forhåndskonferanse må alltid avtales og forberedes.
  • Sørg for at søknad eller melding er korrekt og inneholder all nødvendig dokumentasjon! Dette er en forutsetning for raskest mulig saksbehandling!

Montering av ildsted

Montering av ildsted

Søknadsskjema og nærmere informasjon finnes hos Direktorat for byggkvalitet og gjennom Byggsøk. Det gjøres oppmerksom på at Alstahaug kommune pr. i dag ikke er knyttet til byggsøk, slik at utfylte skjema eventuelt må skrives ut og sendes på vanlig måte.

Betalingssatser og gebyrregulativ