Formannskapets innstilling til budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020-2023, er i henhold til Kommunelovens bestemmelser, lagt ut til alminnelig ettersyn på Alstahaug kommunes hjemmeside, fram til kommunestyrets behandling 11. desember.

Trykk her for formannskapets innstilling, samt øvrige dokumenter i forbindelse med budsjettprosessen.

Ordfører