Formannskapets innstilling til budsjett for 2019, samt økonomiplan for perioden 2019-2022, er i henhold til Kommunelovens bestemmelser, lagt ut til alminnelig ettersyn på Alstahaug kommunes hjemmeside, fram til kommunestyrets behandling 12. desember.

Trykk her for formannskapets innstilling, samt øvrige dokumenter i forbindelse med budsjettprosessen.

Ordfører