Hvem kan søke?

​Bostøtte er en statlig støtteordning for personer og husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Du må være fylt 18 år for å få bostøtte. Det er kommunen som behandler søknaden din.

Boligen din må være godkjent helårsbolig med egen inngang, bad og toalett og med mulighet for hvile og matlaging. Alle i boligen må være registrert på boligadressen i folkeregistret.

Hvordan kan jeg søke?  

Det er enkelt og raskt å søke elektronisk.

Du finner mer informasjon om hvem som kan søke og hvordan du søker på husbanken.no  Der kan du også sjekke om du har rett til bostøtte via vår kalkulator.

Har du flere spørsmål ta kontakt med en saksbehandler Mona Pedersen (75 07 56 04) eller Tonje Martinsen (75 07 56 08) på Boligkontoret i Alstahaug kommune.  

Søknadsfrist:

Den 25. hver måned

Svar:

Innen den 20. neste måned                                                        

Utbetaling:

Ca. 20. hver måned