Fra 1. desember 2013 skal trafikantene betale bompenger på fv. 78 Hjartåsen i Vefsn kommune. På nettsiden til bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling AS kan folk tegne AutoPASS-avtale og få mer informasjon. www.veipakkehelgeland.no

Hvis du har spørsmål om bompenger kan du henvende deg til selskapets kundetelefon på 815 58 049

Se brosjyre