Samarbeidet har i dag 4 brannstasjoner med heltids- og deltidsansatte brannmannskap. Brannsjef samt stab- og støttefunksjoner er lokalisert til rådhuset i Sandnessjøen.  Feiertjenesten er lokalisert på brannstasjon i Sandnessjøen.

Tjenesten er organisert med to avdelinger:

Brannsjef leder beredskapsavdelingen og varabrannsjef leder forebyggende avdeling.

Telefonnummer:

  • Brannsjef/leder beredskap: 75 07 56 13 mobil: 906 42 572
  • Varabrannsjef/leder forebyggende: 75 07 56 35 mobil: 901 18 926
  • Vakttelefon: 976 16 140
  • Feier: 99 55 22 43 - 94 14 63 87

 DSBs kartinnsynsløsning

Facebookside

Lenker til nyttig informasjon