Vi arbeider med ny kommunedelplan for Klima- og bærekraft

KORT FORTALT

  • Klima- og bærekraftsplanen beskriver viktige klima- og miljøutfordringer som må løses i tida som kommer.
  • Kommunen, næringslivet og innbyggerne må sammen arbeide for å redusere klimaproblemene. Vi skal ta vare på natur og miljø.
  • Alstahaug kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale mål om å redusere klimautslipp og håndtere klimaendringer.

 

Klimaregnskap

Klimaregnskap er utarbeidet for utvalgte kommuner på Helgeland for å få kartlagt lokale utfordringer.

Klimaregnskap 2020

 

Forslag til innsatsområder

  1. Holdningsskaping
  2. Klimatilpasning
  3. Miljøvennlig transport
  4. Energibruk i kommunale bygg
  5. Forbruk og avfall
  6. Bærekraftig naturforvalting og biologisk mangfold

 

Kommunen vår har en Klima og energiplan som ble vedtatt i 2010. Den finner du her