Hjort har sporadisk blitt observert i Alstahaug de siste årene, både høgt til fjells og i låglandet. Sjøl om hjorten trekker en del ser det ut til at den trives spesielt i hamnesområdet, hvor den har gått laus på rundballer.

Andre steder hvor hjorten har etablert seg har stammen vokst svært raskt og nærmest blitt et problem. På årsmøtet i Alsten elgregion i mars ble temaet diskutert og det kom fram et ønske om at vi må gripe fatt i problematikken raskt.

Viltmyndigheten i Alstahaug og Alsten elgregion inviterer til åpent møte om hjortforvaltning i kommunen mandag 23. april kl 19 på Rådhuset.

 

Rennebu kommune i Trøndelag opplevde for rundt 20 år siden kanskje det samme som nå skjer hos oss. Raskt utviklet det seg til en stor hjortstamme. Svein Erik Morseth har stått sentralt i arbeidet med forvaltning av hjort og elg, både i Rennebu og kommuner omkring. Han er invitert til møtet på Rådhuset for å fortelle hvordan de har taklet hjortproblematikken, så langt.