Program :

Velkommen

 • Bakgrunn for bekjempelse av kjempespringfrø v/ Espen  O. Henriksen, Fylkesmannens miljøvernavdeling
  • Hvorfor bekjempe fremmed skadelige arter. De store linjene
  • Lovverk og ansvar
 • Prosjekt i Alstahaug kommune 2018 V/ Ragna Gunn Bye , Alstahaug kommune
  • Bakgrunn for prosjektet, opplegg og  økonomi
 • Avfallshåndtering v/Toril H Forsmo , SHMIL
 • Tiltak v/ Marit Dyrhaug, Norsk landbruksrådgivning
 • Diskusjon

Alle vel møtt!