Eldre

Siden immunforsvaret svekkes med alderen er eldre mennesker mer utsatt for infeksjonssykdommer enn yngre. Fordi sykdom hos eldre kan få alvorlig forløp, og føre til død eller varig redusert funksjonsnivå, bør personer over 65 år få tilbud om:

 • pneumokokkvaksine hvis det ikke er gitt i løpet av de siste 10 årene
 • influensavaksine hvert år før influensasesongen

Eldre utenlandsreisende bør som hovedregel ta de samme reisevaksinene som befolkningen ellers. Mange eldre er ikke grunnvaksinert mot difteri, stivkrampe og polio. For dem er det derfor ikke er nok med én oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene, de bør grunnvaksineres med tre doser.

 

Yrkesvaksinasjon

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å vurdere om det er noen risiko for at de ansatte kan utsettes for smittestoffer på jobb. Hvis det er en slik risiko skal arbeidsgiver sørge for forbyggende smitteverntiltak. For noen av sykdommene arbeidstakere kan utsettes for finnes det vaksiner. Arbeidsgiver skal da sørge for at vaksine tilbys ansatte som trenger det.

Arbeidstilsynet gir overordnede anbefalinger om vaksinasjon av visse yrkesgrupper. Den offentlige helsetjenesten og Nasjonalt folkehelseinstitutt har oversikt over hvilke vaksiner som er tilgjengelige, og kan gi råd om vaksinering.

Vurdering av smitterisiko

Personer med samme yrke eller samme arbeidsgiver trenger ikke alltid de samme vaksinene. Smitterisikoen skal vurderes ut fra det konkrete arbeidsmiljøet og de konkrete arbeidsoppgaver den enkelte ansatte har.

Vaksinasjonstilbudet til hver person avhenger blant annet av:

 • Hvilke typer arbeidsoppgaver den enkelte har
 • Hvilke smittestoffer som kan forekomme i arbeidsmiljøet
 • Grad av smittepress ut fra risikovurdering og kvalitet på andre smitteforebyggende rutiner i bedriften
 • Hvilke vaksiner den enkelte har fått før
 • Arbeidstakerens helsetilstand

Betales av arbeidsgiver

Arbeidsgiver skal dekke kostnadene ved vaksinasjon. Tilbud om vaksinasjon bør gis skriftlig, og det bør dokumenteres når slike tilbud er gitt. Arbeidstakerne skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Det er frivillig for arbeidstakerne å ta imot tilbudet om vaksinasjon.

 

Yrkesvaksinasjon

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å vurdere om det er noen risiko for at de ansatte kan utsettes for smittestoffer på jobb. Hvis det er en slik risiko skal arbeidsgiver sørge for forbyggende smitteverntiltak. For noen av sykdommene arbeidstakere kan utsettes for finnes det vaksiner. Arbeidsgiver skal da sørge for at vaksine tilbys ansatte som trenger det.

Arbeidstilsynet gir overordnede anbefalinger om vaksinasjon av visse yrkesgrupper. Den offentlige helsetjenesten og Nasjonalt folkehelseinstitutt har oversikt over hvilke vaksiner som er tilgjengelige, og kan gi råd om vaksinering.

Vurdering av smitterisiko

Personer med samme yrke eller samme arbeidsgiver trenger ikke alltid de samme vaksinene. Smitterisikoen skal vurderes ut fra det konkrete arbeidsmiljøet og de konkrete arbeidsoppgaver den enkelte ansatte har.

Vaksinasjonstilbudet til hver person avhenger blant annet av:

 • Hvilke typer arbeidsoppgaver den enkelte har
 • Hvilke smittestoffer som kan forekomme i arbeidsmiljøet
 • Grad av smittepress ut fra risikovurdering og kvalitet på andre smitteforebyggende rutiner i bedriften
 • Hvilke vaksiner den enkelte har fått før
 • Arbeidstakerens helsetilstand

Betales av arbeidsgiver

Arbeidsgiver skal dekke kostnadene ved vaksinasjon. Tilbud om vaksinasjon bør gis skriftlig, og det bør dokumenteres når slike tilbud er gitt. Arbeidstakerne skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Det er frivillig for arbeidstakerne å ta imot tilbudet om vaksinasjon.