Alstahaug kommune inviterer til anbudskonkurranse.

Vedlagt følger relevante dokumenter for gjennomføring av konkurransen.

Konkurransegrunlag Mindland
Konkurransegrunnlag Tro
Seriøsitetskrav
Tilbudskjema snøbrøyting, maskiner og utstyr - Mindland
Tilbudskjema snøbrøyting, maskiner og utstyr - Tro

Skjema fylles ut og returneres:
Alstahaug kommune
Adresse: Postboks 1006
8805 SANDNESSJØEN
Att: Tom A. Johansen

Det er ikke tillatt å levere tilbud pr e-post.

Frist for innlevering av anbud er 17.10.2022 kl.12.00