Besøk skal skje under følgende regler:

 • Besøk kan skje mandag til fredag mellom klokken 11.00 -18.00. Alle besøk skal avtales med avdelingen på forhånd.
 • Besøket kan vare inntil en time.
 • Det bør ikke være flere enn to besøkende tilstede samtidig.
 • Det skal føres logg med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
 • Alle besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende skal gå inn til avdelingen korteste vei.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra pasientens rom og kan ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til andre.
 • Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker.
 • Pasienter kan ta imot gaver og blomster.
 • Besøkende kan ikke ha med mat. Sykehjemmets personal tilbyr servering.
 • Pasient skal utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende oppfordres til å ta med beboere som ønsker dette ut på tur i nærområdet. Sykehjemmet vil da være behjelpelig med å klargjøre pasient for tur og møte pårørende ute sammen med pasienten.
 • Besøkende skal informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.
 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår skal rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

 

Enkelte pårørende kan ikke komme på besøk. Dette gjelder pårørende som:

 • Har symptomer fra luftveiene
 • Har andre symptomer på Covid-19
 • Er under Alstahaug kommunes isolasjon og/eller karantenebestemmelser og/eller smitteverntiltak.