Hva er en landskapspark?
Hva ønsker DU en landskapspark i ditt område skal være?
Hva kan Alstahaug kommune bidra med?
Hvordan er DIN holdning til å gå videre med søknad om hovedprosjektet?

Kaffe og noe å bite i. Alle er hjertelig velkomne.

Arr: Bioforsk Nord Tjøtta

Finn hele programmet på www.bioforsk.no
Les mer om landskapsparker på norskeparker.no