Innbyggerne i Alstahaug kommune skal ha mulighet til et egnet sted å bo.

Det varsles om oppstart med rullering av den boligpolitiske handlingsplanen for Alstahaug kommune.  Dette er en helhetlig plan som omhandler både den generelle boligutviklingen og boligsosiale forhold i kommunen. Har du innspill eller kommentar som du mener kan være relevant i dette arbeidet, ønsker vi at du tar kontakt. Dette kan være innbyggerne i kommunen, næringsliv og sentrale aktører på boligmarkedet.

Prosjektleder kan kontaktes ved å sende mail: tonje.martinsen@alstahaug.kommune.no