På grunn av teleløsning oppfordres entreprenører og transportører å redusere lastmengden på kjøretøyene. Med for tunge laster i teleløsningsperioden ødelegges veiene.

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, innføres det aksellastrestriksjoner på kommunale veier fra torsdag 12. april 2018, med unntak for melkebil, renovasjonsbil og rutegående persontransport.

Aksellast i perioden for teleløsning er maks. 6 tonn og gjelder for alle kommunale veier i Alstahaug kommune.

Restriksjonene kunngjøres ved mail, på kommunens hjemmeside og FB, og gjelder inntil de blir opphevet ved ny beskjed fra Alstahaug kommune.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Alstahaug kommune tlf: 750 75000 evt. Teknisk vakt tlf: 480 06160.