KÅSERIKAFÉ: Hans Henrik Strøm «Fra verdenskrig til sykehuskrig»

Siden annen verdenskrig har synet på sykdom og på pasientrollen endret seg betydelig. På samme tid har legene gått fra å være frie overleger til klinikkarbeidere, sykepleierne fra kvinner med kall til profesjonelle administratorer. Medisin er ikke lenger et håndverk, men et digert vitenskapelig landskap. Helsetjenesten har gått fra å være en velsignelse til en folkerett. Hvordan har dette påvirket sykehuset i Sandnessjøen de siste femti årene?

Hans Henrik Strøm har vært lege på sykehuset i Sandnessjøen i snart 40 år og dette er blant tingene han vil snakke om.

Gratis inngang

Arrangør: Petter Dass-museet
: Petter Dass-museet
Tid: fredag 27. oktober 12:00
Lokalhistorie
https://www.petterdass-museet.no/category/...
https://www.petterdass-museet.no/