Gudstjeneste Alstahaug

Lysmesse v/Einar Bach Skomsvoll, Karl-Henry Nikolaisen,
Lillian Lie og Guro Bræck
Gla'sang deltar
Ofring til menighetens arbeid

Arrangør: kirken
: Alstahaug kirke
Tid: søndag 27. november 14:00
Kirke