Gudstjeneste Sandnessjøen

Gudstjeneste v/Gunnar Masvie, Kosta Jevtic og
Gunnar Pedersen
Ofring til Kirkens Nødhjelp

Arrangør: kirken
: Sandnessjøen kirke
Tid: tirsdag 17. mai 09:30
Kirke